Sebastian Gołębiowski

Sebastian Gołębiowski

Obszar specjalizacji: marketing internetowy, zarządzanie projektami, informatyka w gastronomii
Posiada ponad 12-letnie doświadczenie pracy w zakresie usług IT oraz pracy z klientem. Na co dzień zajmuje się prowadzeniem lokalu gastronomicznego, wdrażaniem rozwiązań informatycznych w firmach oraz prowadzeniem działań marketingowych. Wdrażając nowoczesne rozwiązania usprawniające obsługę procesów zachodzących w przedsiębiorstwie dba o rozwój obsługiwanych firm, a także o budowanie marki na rynku cyfrowym. Dodatkowo dba o utrzymywanie pozytywnych relacji z klientem oraz o pozyskiwanie nowych na świadczone usługi również przez wykorzystanie marketingu internetowego. Posiada ponad 10-letnie w branży gastronomicznej, które zdobył pracując w jednej z łódzkich restauracji. Praca w gastronomii przyczyniła się do głębokiego poznania i rozumienia problemów tej branży, co pozwala mu wypracowywać skuteczne rozwiązania, które implementuje z sukcesem do innych firm w tej branży. 

Zrealizował ponad 500 godzin szkoleniowych, głównie z branży gastronomicznej m.in. z: nowoczesnych oprogramowań informatycznych, efektywnego zarządzania lokalem gastronomicznym w oparciu o systemy informatyczne (2023r.).
Ukończone kursy: „Cisco Network Academy” zakończony certyfikatem CCNA, „PRINCE2 2009 Foundation” zakończony certyfikowanym egzaminem APMG- International, „Profesjonalny Project Manager w Twoim Przedsiębiorstwie”, „Microsoft Certified Data Base Administrator”.